lördag 10 augusti 2013

Vi börjar med ett plank

Efter moget övervägande och djuplodande analyser (jä rajt!), fattar vi beslutet att startprojektet i trädgården blir att plantera ett plank med port i gattet mellan huset och logen. Detta blir det första arbetet för att skapa rum i trädgården och planket kommer att markera gränsen mellan gårdsplanen och den - förhoppningsvis - grönare delen av trädgården. Logens södervägg får en förlängning, och tanken är att det mot planket ska kunna växa något trevligt. Rosor, vin eller en snabbväxande klättrare t ex. Det blir en mycket mer angenäm upplevelse att titta ut genom österfönstret i arbetsrummet i fortsättningen!
Här har startskottet gått! Fem hål i backen och fem plintar med 4" stolphållare. Man kan lätt förledas att tro att vi med de många anfallen från kaninerna skulle ha trädgården full av hål. Så är emellertid icke fallet. Familjens yngste medlem är mycket intresserad av hål och han undersöker med stor iver vad som kan tänkas passa i desamma. Det är pga detta idoga arbete vi numera lever i vetskap om att det t ex faktiskt går att peta in en liten ficklampa i dammsugarens sladdvinda. Vad vi däremot inte har en susning om, är vad som döljer sig bakom den bålevägg som är synlig i gröna salongen. Vi är glada så länge det inte luktar.

Nå, på bilden ovan syns med mer än önskvärd tydlighet det skriande behov av förskönad utemiljö vi lever med. Logen kommer så småningom att få nya kläder, men innan detta kan genomföras krävs ett par ingrepp i stommen. Vi har valt att avvakta något med det jobbet och koncentrerar oss framöver främst på huset och trädgården.

Planket blir ca sju meter långt. Vi bygger av 4"4  och 2"4 samt vanliga klädselbrädor. För att bygget inte ska sticka ut alltför mycket, väljer vi att måla med röd slamfärg av samma typ som huset är målat med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar